En månförmörkelse äger rum den 15 april och blir synlig i Nord- och Sydamerika samt Antarktis. En annan månförmörkelse äger rum den 8 oktober.

 Solförmörkelserna inträffar den 29 april och den 22 oktober. Den första blir synlig i Indonesien, Östsibirien, Australien.

 Dessutom får man tydligare se Mars som den 9 april närmar sig vår planet. I det första halvåret 2014 kommer Saturnus, Venus och Jupiter också närmare, medan Uranus och Neptunus syns bättre hösten 2014.


det kan ju vara nåt att tänka på eller komma ihåg om man verkligen vill se detta.